รายละเอีดยกิจกรรม (สสจ.นม.)
กิจกรรม : นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแผนการขยายศักยภาพบริการของโรงพยาบาโนนสูง (Master Plan) โดยนายแพทย์อนุพงพงศ์ ชาวคอนไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสูง เป็นผู้นำเสนอ

    รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในลงพื้นที่ตรวจราชการ ในการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ณ โรงพยาบาลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแผนการขยายศักยภาพบริการของโรงพยาบาโนนสูง (Master Plan) โดยนายแพทย์อนุพงพงศ์ ชาวคอนไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสูง เป็นผู้นำเสนอ อีกทั้งได้เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในอำเภอโนนสูง ที่มาร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 2567
ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป