...
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
...

โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2567   อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ประกาศรายชื่อผู้เข้าประเมิน ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ...
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2567   อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป)   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ...
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2567   อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน)

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

...

โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2567   อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   ...
โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 2567   อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ...
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2567   อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำน ...
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2567   อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง

รั ...
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2567   อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง : ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชส ...
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2567   อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินฯ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   สสจ.นครราชสีมา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานรา ...
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2567   อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประกวด - ประกาศราคา (สสจ.นม.)
เรื่อง : สำนักงานสาธารณจังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : สำนักงานสาธารณจังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนระเวียง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 5 ก.ค. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย (สัญญาเลขที่ ๓-๕/๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย (สัญญาเลขที่ ๖-๘/๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย (สัญญาเลขที่ ๙-๑๑/๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย (สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ห้องชุดครอบครัว ๒๔ ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวลาย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนพุทรา ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องชุดครอบครัว ๒๔ ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวลาย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนระเวียง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโพธิ์ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดน
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำพะเนียง ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครร
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๒ เครื่อง
โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล โรงพยาบาลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๑ เครื่อง
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ๑ เครื่อง
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ๑ เครื่อง
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ ๑๐ เครื่อง สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2567    อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โพสเมื่อ : 9 พ.ค. 2567    อ่านเพิ่มเติม
ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

อินโฟกราฟิค - กิจกรรม