ข่าวประกวด ประกาศราคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
จำนวนผู้เข้าชม 833 ครั้ง

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย (สัญญาเลขที่ ๓-๕/๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

   

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเลขที่ ๓-๕/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๓) ดังนี้  

  • สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ๑ เครื่อง
  • สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน อุณหภูมิร่างกาย ดัชนีมวลกาย พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ๑ เครื่อง
  • สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  รายการกล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ โรงพยาบาลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๑ เครื่อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  • สัญญาที่ 3 เครื่องวัดความดันดลหิต พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมุลโรงพยาบาล.pdf
  • สัญญาที่ 4 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน อุณหภูมิร่างกาย.pdf
  • สัญญาที่ 5 กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ.pdf
  • วันที่โพส : 3 ก.ค. 2567
    โพสโดย : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( จนท. )