ข่าวประกวด ประกาศราคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
จำนวนผู้เข้าชม 1460 ครั้ง

เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องชุดครอบครัว ๒๔ ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวลาย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องชุดครอบครัว  ๒๔ ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวลาย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว รพ.บัวลาย.pdf
  • BOQ.ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว รพ.บัวลาย.pdf
  • บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_รพ.บัวลาย.pdf
  • วันที่โพส : 17 มิ.ย. 2567
    โพสโดย : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( จนท. )