รายละเอีดยกิจกรรม (สสจ.นม.)
กิจกรรม : พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ ต้นน้ำลำตะคอง บริเวณเหนือฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจ คลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ ต้นน้ำลำตะคอง บริเวณเหนือฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจ คลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใส่ขันสาคร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ รวมทั้งข้าราชการพลเรือน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป ร่วมขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อไปยัง พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต่อไป

โพสเมื่อ : 5 ก.ค. 2567
ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป