รายละเอีดยกิจกรรม (สสจ.นม.)
กิจกรรม : นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยาอำเภอพิมาย ณ อาคารอัปสรา โรงพยาบาลพิมาย โดยนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานในการจัดตั้งโรงเรียนเบาหวานวิทยาอำเภอพิมาย

    รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในลงพื้นที่ตรวจราชการ ในการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ณ โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยาอำเภอพิมาย ณ อาคารอัปสรา โรงพยาบาลพิมาย โดยนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานในการจัดตั้งโรงเรียนเบาหวานวิทยาอำเภอพิมาย อีกทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ การขยายศักยภาพบริการของโรงพยาบาลพิมาย โดย นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย และนายแพทย์นพชัย ประสงค์สุธน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย เป็นผู้นำเสนอ และได้มอบป้ายของขวัญให้ชาวอำเภอพิมาย “อาคารอุบัติเหตุ 6 ชั้น มูลค่า 239” เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในอำเภอพิมาย ที่มาร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลพิมาย

โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 2567
ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป