รายละเอีดยกิจกรรม (สสจ.นม.)
กิจกรรม : นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล

    รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบาย ในพื้นที่อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนจักราชพิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เพื่อมอบนโยบาย ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 2567
ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป