รายละเอีดยกิจกรรม (สสจ.นม.)
กิจกรรม : นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการเปิดอาคาร “คงคนคร” โรงพยาบาลคง ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้นสำหรับการรับรองจำนวนผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น ของชาวอำเภอคง

    รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในลงพื้นที่ตรวจราชการ ในการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ณ โรงพยาบาลคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการเปิดอาคาร “คงคนคร” โรงพยาบาลคง ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้นสำหรับการรับรองจำนวนผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น ของชาวอำเภอคง อีกทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ การขยายศักยภาพบริการของโรงพยาบาลคง โดย นายแพทย์พีรวัฒน์ ลิ้มมหาคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคง เป็นผู้นำเสนอ และได้เยี่ยมให้กำลังใจกับ อสม. คณะเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในอำเภอโนนสูง ที่มาร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 2567
ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป