รายละเอีดยกิจกรรม (สสจ.นม.)
กิจกรรม : นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เดินทางไปยังโรงพยาบาลปากช่องนานา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

    รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เดินทางไปยังโรงพยาบาลปากช่องนานา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลอัจฉริยะ ของโรงพยาบาลปากช่องนานา จากนั้น ได้เดินทางไปยัง หรรษาไทยเวลเนส คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย นพ.สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นำเสนอผลงานการดำเนินงานการพัฒนาศูนย์เวลเนส เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการ จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ได้เดินทางไปยัง โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานให้บริการจุดบริการผู้ป่วยนอกด้วยระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ และพบปะ อสม. และนักเรียนโรงเรียนเบาหวานวิทยาที่รักษาหาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม

โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 2567
ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป