ข่าวประกวด ประกาศราคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
จำนวนผู้เข้าชม 797 ครั้ง

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย (สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

   

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๓) ดังนี้ 

  • สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗  รายการเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๒ เครื่อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  • สัญญาที่ 12 เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา.pdf
  • วันที่โพส : 3 ก.ค. 2567
    โพสโดย : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( จนท. )