ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง : ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีที่เรียกบรรจุในแต่ละตำแหน่ง เช้าร่วมกลุ่ม Line ตาม QR CODE  โดยให้แจ้ง ชื่อ-สกุล /  ตำแหน่ง / ลำดับที่ได้รับการเรียกบรรจุ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 หากต้องการสละสิทธ์ให้ระบุ  (ขอสละสิทธิ์) ด้วย 

ไฟล์แนบ ( 1 ) ไฟล์
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2567   อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินฯ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  สสจ.นครราชสีมา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
ไฟล์แนบ ( 1 ) ไฟล์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2567   อ่านเพิ่มเติม