ข่าวประกวด ประกาศราคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
จำนวนผู้เข้าชม 795 ครั้ง

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย (สัญญาเลขที่ ๙-๑๑/๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

   

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเลขที่ ๙-๑๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๓) ดังนี้ 

  • สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗  รายการเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ ๑๐ เครื่อง สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
  • สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗  รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ๑ เครื่อง
  • สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗  รายการกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล โรงพยาบาลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๑ เครื่อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  • สัญญาที่ 9 เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ.pdf
  • สัญญาที่ 10 เครื่องตรวจอวัยวะภายใน 2 หัวตรวจ.pdf
  • สัญญาที่ 11 กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ.pdf
  • วันที่โพส : 3 ก.ค. 2567
    โพสโดย : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( จนท. )