ข่าวประกวด ประกาศราคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
จำนวนผู้เข้าชม 1403 ครั้ง

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนระเวียง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนระเวียง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ.pdf
  • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้นแค็บ.pdf
  • บก 06.pdf
  • วันที่โพส : 17 มิ.ย. 2567
    โพสโดย : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( จนท. )