ข่าวประกวด ประกาศราคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
จำนวนผู้เข้าชม 830 ครั้ง

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ห้องชุดครอบครัว ๒๔ ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวลาย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ห้องชุดครอบครัว ๒๔ ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบัวลาย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  • ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว รพ.บัวลาย.pdf
  • บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_รพ.บัวลาย.pdf
  • BOQ.ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว รพ.บัวลาย.pdf
  • วันที่โพส : 2 ก.ค. 2567
    โพสโดย : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( จนท. )