ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ไฟล์แนบ ( 2 ) ไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2567   อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าประเมิน ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
ไฟล์แนบ ( 3 ) ไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2567   อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง : เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป)
  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ไฟล์แนบ ( 1 ) ไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2567   อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน)

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไฟล์แนบ ( 1 ) ไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2567   อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 
ไฟล์แนบ ( 2 ) ไฟล์
โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 2567   อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง : ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 
ไฟล์แนบ ( 1 ) ไฟล์
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2567   อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567
ไฟล์แนบ ( 2 ) ไฟล์
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2567   อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2567 - 5 กรกฎาคม 2567

- พนักงานบริการ (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ไฟล์แนบ ( 1 ) ไฟล์
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2567   อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง : ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีที่เรียกบรรจุในแต่ละตำแหน่ง เช้าร่วมกลุ่ม Line ตาม QR CODE  โดยให้แจ้ง ชื่อ-สกุล /  ตำแหน่ง / ลำดับที่ได้รับการเรียกบรรจุ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 หากต้องการสละสิทธ์ให้ระบุ  (ขอสละสิทธิ์) ด้วย 

ไฟล์แนบ ( 1 ) ไฟล์
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2567   อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินฯ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  สสจ.นครราชสีมา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
ไฟล์แนบ ( 1 ) ไฟล์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2567   อ่านเพิ่มเติม