ข่าวประกวด ประกาศราคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
จำนวนผู้เข้าชม 830 ครั้ง

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาซื้อขาย (สัญญาเลขที่ ๖-๘/๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

   

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเลขที่ ๖-๘/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๓) ดังนี้ 

  • สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๗ ลงวันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  รายการเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ โรงพยาบาลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๑ เครื่อง
  • สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗  รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลโชคชัย ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๑ เครื่อง
  • สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗  รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ๑ เครื่อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  • สัญญาที่ 6 เครื่องวัดสายตาอัตโนัติ.pdf
  • สัญญาที่ 7 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม.pdf
  • สัญญาที่ 8 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญารชีพ 4 พารามิเตอร์.pdf
  • วันที่โพส : 3 ก.ค. 2567
    โพสโดย : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( จนท. )